BIURO RACHUNKOWE logo  
EKSPERT
   
 
       
 

Zakres świadczonych usług

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzanie ewidencji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych, wraz z dokonywaniem miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i ewentualnym przeszacowywaniem wartości środków trwałych;
  • sporządzanie wniosków kredytowych,
  • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników, rozliczanie zwolnień lekarskich, wyliczanie przysługujących urlopów i świadczeń, współpraca ze służbami bhp,
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji, przekaz elektroniczny,
  • przygotowanie dokumentacji podatkowej i ZUS związanej z powstaniem i zarejestrowaniem nowej firmy,
  • inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta.

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, rozpatrujemy wspólnie jego problemy. Zgodnie z etyką zawodową zachowujemy tajemnicę informacji.

 
 
 
ul. Bema 9-10 (II piętro)
76-200 Słupsk
telefon/fax: 059 841 22 90
e-mail:
biuro@ekspert.slupsk.pl