O nas Zakres usług Ceny Kontakt      
 
   

 

 
 

Swoją ofertę kierujemy do właścicieli firm, którzy dążą do sprawnego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej swojego przedsiębiorstwa, oraz sumiennego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami.

Informujemy, że posiadamy wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1022 z późn. zmianami)

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zostały zweryfikowane przez Ministerstwo Finansów i potwierdzone wydanym świadectwem kwalifikacyjnym nr 28415/02 oraz certyfikatem księgowym nr 19730/2007. Działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadzona jest zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Słupska pod numerem 26790/04 i 26791/04.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo-księgowymi. Ubezpieczenie to zapewnia Państwu pełne bezpieczeństwo korzystania z naszych usług.

 
 
 
 
ul. Bema 9-10 (II piętro)
76-200 Słupsk
telefon/fax: 059 841 22 90
e-mail:
biuro@ekspert.slupsk.pl